ABDULLAH TOLU
ABDULLAH TOLU
ABDULLAH TOLU
Yazarın Makaleleri
Çember daralıyor
Taşınmaz devirlerinde çember daralıyor, gerçek değere geçiş için ilk somut adım atıldı Geçtiğimiz yılın Kasım ve Aralık aylarında hemen tüm yazılı ve görsel medyada (sosyal medya dahil), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın;...
Maliye kararını verdi, İmar barışı kapsamında ödenen yapı kayıt bedelleri gider yazılmayacak, maliyete eklenecek
Hemen her gün başka bir sorunla yatıp kalkıyoruz. Öyle bazı konular karşımıza çıkıyor ki, yorumla aşılması mümkün değil. Bu gibi durumlarda yetkili merciye başvurup, yapılacak işlem konusunda bir yazı alınması gerekiyor. Maliye'den...
Konut KDV iadesine Sayıştay vetosu!..
Evet yanlış duymadınız, konut satışları nedeniyle inşaat şirketleri ve müteahhitlere yapılan KDV iadesine yönelik Maliye'nin getirdiği bazı sınırlamalara, Sayıştay'da vize verdi. Sayıştay'ın bu konudaki görüş ve eleştirileri...
İnşaat sektörü krizden çıkmak için hükümetten acil destek bekliyor
Bilindiği üzere, net alanı 150 m2 ve üzerindeki konutlar ile büro, ofis, apart daire - ünite vb. teslimlerinde uygulanmakta olan % 18 KDV oranı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar uygulanmak üzere geçici olarak % 8'e; alıcı ve satıcıdan ayrı alınmakta...
Af Yasası çıktı, tebliği yayımlandı
Af Yasası çıktı, tebliği yayımlandı ama bir türlü başvurular başlayamadı Bilindiği üzere, ülkemizde vergi afları ortalama her 4 veya 5 yılda bir çıkarken, 2016 yılından itibaren bu ortalama bayağı aşağıya düştü. Çünkü, 2016...
Devreden KDV'lerin iadesi için kaynak bulundu
2019 yılı öncesi devir KDV'lerin iadesi için kaynak bulundu, iadeler Hazine bonosu ve Devlet tahvili ile yapılacak. Bilindiği üzere KDV, nihai tüketiciyi vergilemeyi amaçlayan bir işlem vergisidir. Mükellefler satışları üzerinden hesapladıkları...
Ofis ve büroyu konut olarak sat, düşük oranlı KDV hesapla
Maliye, 'Ofis ve Büroyu Konut Olarak Sat – Düşük Oranlı KDV Hesapla - Üste KDV İadesi Al" Uygulamasından Vazgeçerek Büyük Bir Yanlışını Düzeltti, Yargı da Doğru Olan Yeni Uygulamayı Onadı Konut ve işyeri satışlarına uygulanacak...

banner125

banner146

banner162

banner150

banner98

banner76

banner151